Del på sosiale medier:

Det å ha respekt for seg selv, er å kunne si “Ja” til de riktige verdiene, og “Nei” til de dårlige. Konsekvensen av å si “Ja” er masse overskudd og livsgnist.

I en verden i bevegelse vil endringskompetanse og selvinnsikt være viktige faktorer som kan være avgjørende for å lykkes uansett hvor du befinner deg i samfunnet. Gjennom en prosess som går over tid vil man på en konstruktiv måte bli bedre kjent med seg selv og utvikle sider av seg selv som kanskje til og med var ukjent på forhånd.

I idrettsverden er det å ha en personlig trener en naturlig del av treningsopplegget. Mange toppledere har skaffet seg en personlig veileder i løpet av de siste 2-3 årene. I tiden fremover vil vi se at det blir svært vanlig å ha sin personlige veileder i perioder eller på fast basis ikke bare i idrettslivet og blant toppledere. Alle kan i utgangspunktet ha svært godt utbytte av veiledning og inspirasjon. Veilederen trenger ikke å ha fagkunnskap innenfor klientens område men ved hjelp av ulike verktøy vil det likevel være mulig å oppnå forbedring av resultatene.

Som din coach vil jeg bidra til at du kan leve i en verden der du er fornøyd, bevisst og tilstede i ditt liv.

Finn dine verdier, ønsker og mål, samt oppnå “Balanse” og tør å være den du er. Sett deg “SMART”- (Spesifikk, Målbare, Attraktive, Relevante og Tidsbestemte) MÅL.

Elementer i prosessen:

Innledning – avklare roller, om prosessen

Nåsituasjon

Målet med inspirasjonen – hva er ønsket situasjon?

Behov for handling – identifisere gap mellom nå situasjon og ønsket situasjon – mål

Bevisstgjøring – utvikling av tenkemåte, væremåte og læremåte

Tiltak, iverksette handling

Oppfølging og evaluering

Utvikle tenke, lære og væremåte

Hvordan kommer du i gang ?

Det er å anbefale å ta timer en gang hver uke i starten . Timene kan også etter en tid foregå pr. telefon. Mange virksomheter med fokus på ledelse og management skifter i dag ut tradisjonelle former for ledelse med et mer inspirerende og veiledende lederskap, for å sikre en bedre utvikling og vekst blant medarbeiderne.

Ta kontakt  for en uforpliktende prat, eller gjør en konkret avtale om å starte en prosess for å nå dine mål.