Del på sosiale medier:

Hva er viktigst, å tenke at du er god nok, bra nok, eller hele tiden hige etter å bli best?
Jeg har fått en del tilbakemeldinger på at jeg bruker både #Godnok #Branok og #Blibest tagger på min instagram konto.

Er det noe vi vet med sikkerhet så er det at alt er i endring, ja du er også i konstant endring.
Den du er i morgen tidlig når du åpner øynene , er litt annerledes enn den du var da du våknet i dag. Vi lar oss  påvirke av alt rundt oss. Noe uten at vi merker det, og andre ting fordi vi lar oss inspirere eller påvirke.  Det blir sagt at vi hver dag opplever ca 3,4 millioner inntrykk. Hadde vi lagt merke til alt som skjedde rundt oss, ville vi blitt veldig slitne. Her kan 20/80 regelen være til hjelp. Det du fokuserer 20% på, får du ofte 80% av.
Hva du legger merke til i din verden, er det du mener er viktig for deg, det som du har programmert det selv til gjennom hele ditt liv.

Ja jeg er både #Branok og #Godnok, men dersom jeg setter meg ned og lar verden gå videre i sin endring, uten selv å ha fokus på hvordan jeg ønsker at verden skal påvirke meg, eller hvordan jeg ønsker å påvirke min egen hverdag, er det  mulig at det som jeg tenkte var #Branok i dag er langt fra #Branok  i morgen .

Med dette mener jeg at det er viktig å være bevisst sine tanker og handling, slik at en #Blirbest i å være #Branok. #Blirbest på hvordan en selv kan ha en god tilstand. Med en god tilstand mener jeg det å være tilstede her og nå. Forstå viktigheten av at vi alltid har et valg, om hvordan vi ønsker å la oss påvirke av det rundt oss. Ha en god indre dialog som driver oss i riktig retning. Være ren i tanker, som gir gode følelser, som igjen påvirker våre  valg.

#Blibest betyr for meg, å #Blibest på å være #Branok. #Blibest på å påvirke meg selv i den retning jeg ønsker. #Blibest i å være fornøyd med den jeg er hver eneste dag. #Blibest i å forstå at jeg  er unik , det finnes ingen andre akkurat som meg. Slutte å sammenligne meg med andre, helt enkelt bare

#BLIBEST i å være #BRANOK

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan programmere deg selv til å #Blibest til å være #Branok, så velkommen på foredrag.

Du finner mer informasjon om neste  her

#Blibest, #Godnok eller #Branok
Stikkord: